Julkaisut

Artikkelit:

Alanko-Turunen, M. (2019). Asiakaskokemus muotoutuu yhteistyössä. Teoksessa Finell, N., Kärnä, E. Römer-Paakkanen, T. Vahtera, H. & Vesala-Varttala, T. (toim.)  Paras syntyy yhdessä – luovia ratkaisuja liiketoimintaan.  Helsinki: Haaga-Helia julkaisut. Luettavissa: https://julkaisut.haaga-helia.fi/paras-syntyy-yhdessa-luovia-ratkaisuja-liiketoimintaan/?userLang=fi#Asiakaskokemus-muotoutuu-yhteisty%C3%B6ss%C3%A4

Brauer, S. (2020). Digital Open Badge-Driven Learning – Practical Applications to Support Validation of Prior Learning. In R. Duvekot, A. Karttunen, M. Noack, L. Van den Brande (eds.) Making Policy Work - Validation of Prior Learning for Education and the Labour Market. Series VPL-Biennale nr. 7. pp. 147-158. European Centre Valuation of Prior Learning & Bertelsmann Stiftung. Houten/ Berlin. https://ec-vpl.nl/download/entry/162/

Brauer. S. (2020). Digital open badge-driven learning - a doctoral thesis summary. Education in the North, 27(1) pp. 148-156. https://doi.org/10.26203/gzee-4m08

Brauer, S. (2020). Towards successful exit profiles in higher education: a systematic literature review of desired competences. Manuscript submitted for publication.

Brauer, S. (2020). Jatkuvaa oppimista osaamismerkein yli tutkinto- ja oppilaitosrajojen. Käsikirjoitus jätetty arvioitavaksi.

Brauer, S. (2019). Osaamismerkein ohjautuva oppiminen – innostavat tukirakenteet pelillistettyyn oppimiseen. SeOppi1, 8–9.

Brauer, S. (2019). Osaamismerkein ohjautuva oppiminen. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti: NMI-bulletin, 29(2), 4–10.

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning -  Gamified Progress and Inspiring Assessment. In Elbæk, L., Majgaard, G., Valente, A., & Khalid, M. S. (Eds.). Proceedings of the13th International Conference on Game Based Learning, ECGBL 2019. October 3–4, 2019, Odense, Denmark. 110–118DOI: 10.34190/GBL.19.015

Brauer, S., Juntunen, E., Kettunen, J., & Siklander, P. (Forthcoming). Students’ Perceptions of the Concept of  Competence  in Research-Based Higher Education. Manuscript.

Brauer, S., Pajarre, E., Nikander, L., Häkkinen, R., & Kettunen, J. (2020). Kehittämishankkeet korkeakoulujen työelämärelevanssin edistäjänä . Ammattikasvatuksen aikakauskirja22(1), 8–25. (Luettavissa: https://www.researchgate.net/publication/340101294_Kehittamishankkeet_korkeakoulutuksen_tyoelamarelevanssin_edistajana

Brauer, S., Ratinen, I., Kumpulainen, K., Kyrö-Ämmälä, O., Nikander, L., & Väänänen, I. (2020). Higher Education Students’ Conceptions of the Generic Competences Required in Working Life. Manuscript submitted for publication.

Kullaslahti, J., Ruhalahti, S., Brauer, S. (2019). Professional development of digital competences: standardised frameworks supporting evolving digital badging practices. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 12(2), 175–186. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0387

Kumpulainen, K., Vierimaa, S., & Koskinen-Koivisto, E. (2019). Developing Connective Pedagogy in Cultural Research—A Case Study from the Teachers’ Perspective in Adopting a Problem-Based Approach in Higher Education. Education Sciences9(4), 252. https://doi.org/10.3390/educsci9040252

Mäntysaari, A., Törn-Laapio, A. & Siltanen, H. (2019). Restonomi (YAMK) -opinnäytetyöt työelämän ja alan uudistajina. Yhteiskehittämisestä kilpailuetua matkailu- ja ravitsemisalalle. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarja 270.

Pakkala, A., Väänänen, I., Brauer, S., Karapalo, T., Virkki-Hatakka, T., & Kettunen, J. (2019).Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa – Hyväksi havaittuja ja kehitteillä olevia käytänteitä. Ammattikasvatuksen aikakauskirja21(4), 62–72.

Siklander, P., Brauer, S. & Thangaperumal, P. (Forthcoming). International Higher Education Students’ Conceptions of Engagement. Manuscript.

Tuononen, T., Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2019). Graduates’ evaluations of usefulness of university education, and early career success – A longitudinal study of the transition to working life. Assessment and Evaluation in Higher Education, 1–14. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1524000

Virolainen, M., Heikkinen, H.L.T., Siklander, P., & Laitinen-Väänänen, S. (2019). Mitä ovat oppimisen ekosysteemit? Pääkirjoitusartikkeli. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 21(4), 4–25. https://akakk.fi/wp-content/uploads/Aikakauskirja-4.19-A-Paakirjoitus.pdf

Virtanen, A., & Tynjälä, P. (2018). Factors explaining the learning of generic skills: a study of university students’ experiences.
Teaching in Higher Education, 24(7), 880–894. https://doi.org/10.1080/13562517.2018.1515195

Väänänen, I. (2019). Smart sensor and data collection technology for skills training in team racquet sports. Teoksessa Peltonen K., Tommola P. (toim.) LAMK Well-being and Regenerative Growth: Annual Review 2019. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 55, Lahden ammattikorkeakoulu. s. 47-53.https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265343/LAMK_2019_55.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Väänänen, I. & Lahtinen, P. (3.6.2019). Opinnäytetyö työelämätaitojen oppimisprosessina. Kreodi. Luettavissa: https://www.kreodi.fi/en/32/Artikkelit/569

Väänänen, I. & Lahtinen, P. (2020). The promoting and inhibiting factors of the student`s thesis process during the social and health care studies. European Association for Practitioner Research on Improving Learning. EAPRIL 2019 Conference Proceedings. 6, 52-64. https://eapril.org/sites/default/files/2020-04/Proceedings2019_3.pdf

Väänänen, I., Ojala, K., & Somera, J-P. (2019). The “Neighbour – Community Living Model” project as anauthentic learning environment. Teoksessa Peltonen K., Tommola P. (toim.) LAMK Well-being and Regenerative Growth: Annual Review 2019. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 55, Lahden ammattikorkeakoulu. s. 78–87. Luettavissa: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/265343/LAMK_2019_55.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Väänänen, I., & Peltonen, K. (2020) Siiloista saumattomaan opetuksen ja TKI-toiminnan integrointiin ammattikorkeakouluissa. Ammattikasvatuksen aikakauskirja, 22(2), 52–69. https://journal.fi/akakk/article/view/95963

 

Konferenssiesitykset ja muut julkaisut:

Brauer, S. (2020). Osaamismerkit työelämälähtöisen osaamisen kehittämisen tukena. Pedaforum conference 20.-21.8. Oulu, Finland. p. 43. https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Abstractbook_Pedaforum2020_1.pdf

Brauer, S. (2020). Digital Open Badge-Driven Learning - Inspiring Competence Development for Teachers and Students. Towards high quality work-based learning  in the Baltics and beyond conference 24th of January 2020, Riga, Latvia. DOI: 10.13140/RG.2.2.19782.42562

Brauer, S. (2020). Prospect: Turbulent Digital Disruption in Higher Education. Special 15th international online conference DisCo 2020 - Education in the Age of Covid-19. 22.-23.6.2020. University of West Bohemia. Prague, Czech Republic. DOI:10.13140/RG.2.2.13161.31848

Brauer, S. (2019). Innovative Practice from Digital Open Badge-Driven Learning. European Vocational Skills Week. VET for ALL – Skills for Life Conference. CHANGING ROLE OF TEACHERS AND TRAINERS 17.10.2019, Helsinki. Presentation.

Brauer, S. (2019). Osaamismerkit tietotekniikkaa soveltavien ongelmaratkaisutaitojen varmistamisessa. AMK- ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät 14.–15.11.2019, Helsinki.https://www.slideshare.net/slahdenp/amk-tutkimus-2019

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning – Inspiring Practices for Emerging Ecosystems of Competence Development. Presentation in Second policy learning forum: Unlocking the potential of learning at the workplace by, and for, teachers and trainers in VET. 9.–10.4.2019. Thessaloniki, Greece. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12722.45760

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning. Presentation in Validation of Prior Learning for education and the labour market. Berlin Biennale 7.-8.5.2019. Berlin, Germany. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11281.89448

Brauer, S. (2019). Opettamisen ja oppimisen tulevaisuus. Esitys. Digisti yhdessä –seminaari, Tulevaisuustyöpaja 22.3.2019. Helsinki. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24350.18247 

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning – Practical Applications to Support Emerging Ecosystems. Proceedings of ePIC 2018, the 16th International ePortfolio and Identity Conference, Paris 24-25-26 October 2018. Reconnaître, Caen, France. 38-47. https://epic.openrecognition.org/2018-2/ 

Brauer, S. (2019). Theoretical Framework of Digital Open Badge-Driven Learning – Practical Applications to Support Emerging Ecosystems. Proceedings of ePIC 2018 , the 16th International ePortfolio and Identity Conference, Paris 24-25-26 October 2018. Reconnaître, Caen, France. 121-122. https://epic.openrecognition.org/2018-2/

Brauer, S., & Talonen, E. (2019). The Concept of Desired Competences in Digital Open Badge-Driven Learning / Konceptet för Önskad Kompetens i Kompetensmärkesstyrt Lärande.Conference proceedings in NordYrk, Arcada 12.–14.6.2019 Helsinki, Finland. 121–122. http://nordyrk.net/wp-content/uploads/2019/06/Abstracts-2019-list-of-all.pdf

Brauer, S., Siklander, P., Impiö, N., & Vuopala, E. (2020). Osaamismerkit arvioinnin menetelmänä - uutta ajattelua opetussuunnitelmiin. Pedaforum conference 20.-21.8. Oulu, Finland. p. 101. https://www.oulu.fi/sites/default/files/content/Abstractbook_Pedaforum2020_1.pdf

Hirsto, L., Väisänen, S., & Team Ameba. (2019) Theoretical and empirical perspectives into learning work-life skills through flipped learning. Presentation. Nordyrk 12.-14.6.2019. Helsinki

Pakkala, A., Niskanen, A.,  Karapalo, T., Ritsilä, J., Lehto, S., Väisänen K., & Törn-Laapio, A. (2018). Hyviä ja kehitteillä olevia työelämäpedagogisia käytäntöjä ammattikorkeakoulussa. Esitys. Kasvatustieteen päivät 15.–16.11.2018, Tampere.

Pakkala,A., Karapalo, T., & Väänänen, I. (2019). Good and developing practices - How to develop working life skills of University actors? Esitys. NordYrk 2019, Helsinki.

Toom, A. (2018). Student learning of collaborative knowledge practices during university education. Esitys. EARLI Sig Higher Education, 2018, Giessen, Saksa.

Tuononen, T. (2018). Generic competences in relation to study phase and thesis grade. Esitys. EARLI Sig Higher Education, 2018, Giessen, Saksa.

Tuononen, T. (2018). Työelämävalmiuksien oppiminen yliopistossa ja työelämässä- Seurantatutkimus. Esitys. Pedaforum 2018, Turku.

Väisänen, S., Hirsto, L., & Ameba-tiimi. (2019). Näkökulmia työelämätaitojen opettamiseen käänteisen oppimisen kontekstissa. Esitys. Pedaforum 5.-6.6.2019. Helsinki.

Väänänen, I., Ojala, K. & Somera, J-P. Toimijuuden ulottuvuudet tuetussa asumisessa. Lahden Tiedepäivä Lahti Science Day 2019. https://www.lamk.fi/sites/default/files/2019-10/LahtiScienceDayProgram2019.pdf

Väänänen, I. & Lahtinen, P. The promoters and inhibitors during the student`s thesis process in social and health care. Roundtable session, EAPRIL 2019 CONFERENCE, Tarto, Viro 26.-29.11.2019