Julkaisut

Artikkelit:

Brauer, S. (2019). Osaamismerkein ohjautuva oppiminen – innostavat tukirakenteet pelillistettyyn oppimiseen. SeOppi, 1, 8-9.

Kullaslahti, J., Ruhalahti, S., Brauer, S. (2019). Professional development of digital competences: standardised frameworks supporting evolving digital badging practices. Journal of Siberian Federal University. Humanities and Social Sciences, 12(2), 175-186. https://doi.org/10.17516/1997-1370-0387

Tuononen, T., Parpala, A. & Lindblom-Ylänne, S. (2019). Graduates’ evaluations of usefulness of university education, and early career success – A longitudinal study of the transition to working life. Assessment and Evaluation in Higher Education, 1–14. https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1524000

Väänänen, I. & Lahtinen, P. (3.6.2019). Opinnäytetyö työelämätaitojen oppimisprosessina. Kreodi. Luettavissa: https://www.kreodi.fi/en/32/Artikkelit/569

Konferenssiesitykset ja muut julkaisut:

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning – Inspiring Practices for Emerging Ecosystems of Competence Development. Presentation in Second policy learning forum: Unlocking the potential of learning at the workplace by, and for, teachers and trainers in VET. 9.-10.4.2019. Thessaloniki, Greece. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12722.45760

Brauer, S. (2019). Digital Open Badge-Driven Learning. Presentation in Validation of Prior Learning for education and the labour market. Berlin Biennale 7.-8.5.2019. Berlin, Germany. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11281.89448

Brauer, S. (2019). Opettamisen ja oppimisen tulevaisuus. Esitys. Digisti yhdessä –seminaari, Tulevaisuustyöpaja 22.3.2019. Helsinki. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24350.18247

Pakkala, A., Niskanen, A.,  Karapalo, T., Ritsilä, J., Lehto, S., Väisänen K., & Törn-Laapio, A. (2018). Hyviä ja kehitteillä olevia työelämäpedagogisia käytäntöjä ammattikorkeakoulussa. Esitys. Kasvatustieteen päivät 15.–16.11.2018, Tampere.

Toom, A. (2018). Student learning of collaborative knowledge practices during university education. Esitys. EARLI Sig Higher Education, 2018, Giessen, Saksa.

Tuononen, T. (2018). Generic competences in relation to study phase and thesis grade. Esitys. EARLI Sig Higher Education, 2018, Giessen, Saksa.

Tuononen, T. (2018). Työelämävalmiuksien oppiminen yliopistossa ja työelämässä- Seurantatutkimus. Esitys. Pedaforum 2018, Turku.