Hankkeiden välisestä ystävyydestä, yhteistyöstä ja yhteistuottamisesta

Korkeakouluissa kaivataan toimintamalleja, joissa korkeakoulut ja työelämä yhdessä luovat mahdollisuuksia teorian ja käytännön yhdistämiseksi. Työelämäpedagogiikka-hankkeen toimenpiteet nivovat teorian ja käytännön kokemukset toisiinsa rakentaen uusia malleja ja mahdollisuuksia kytkeä työelämä opintoihin.

Hankkeen johtaja professori Päivi Tynjälä arvioi, että ammattikorkeakouluissa työelämässä tapahtuvaa oppimista on kehitetty yliopistoja pitemmälle. Työelämäpedagogiikka-hankkeessa tarkoituksena on ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyössä luoda toimintamalleja opiskelijoiden työelämätaitojen kehittämiseen, opetussuunnitelmien uudistamiseen, työelämäpedagogiseen ohjaukseen, uraohjaukseen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan kytkemiseen korkeakoulutukseen. Hankkeen työskentely on jaettu viiteen työpakettiin teemoitellen. Kaikki työpaketit kuitenkin osallistuvat yhteisen tiedon jakamiseen ja kartoitusvaiheen tiedonkeruuseen, jossa tavoitteena on kerätä relevantit käytänteet ja tutkimustulokset aiemmista työelämärelevanssien taitojen kehittymiseen liittyvistä projekteista viimeisen noin kymmenen vuoden ajalta.

Työpaketit yhteistyössä

Työpakettien 3 ja 4 koordinaattorit päättivät ideoida aluksi keskinäistä yhteistyötä hanketiedon kartoittamisessa, mutta idea jalostui pian aidoksi yhteistyöksi ja kirjoittamiseksi. Kyselyiden sijaan kutsummekin eri organisaatiot ja hankkeet mukaan yhteiskirjoittamaan teemoiteltuja artikkeleita. Artikkeleita tarjotaan julkaistavaksi vuoden 2019 aikana ja tuotokset kootaan myös Työpeda-hankkeen tuleville sivuille. Alustavassa tiedonkeruusuunnitelmassa on mainittu mm. seuraavat hankkeet:

PREP21, ARONI, MINDBUSINESS, OpenDigi, AMKTutka, TYYLI, eAMK, Toteemi, Verkkovirta, Amkista uralle, Att, ReKey, KOPE, OPEKE, Future Factory-toiminta (wimmalab), Oppimisanalytiikka APOA, Valmiina työelämään, Avot, Moduulioppimisen malli (JAMK)

Nämä ja muut hankkeet, jotka tuntevat aiheen omakseen kutsummekin yhteiseen prosessiin!

tp3-tp4-blogi.pngMiten pääset mukaan?

Olemme jäsentäneet tiedonkeruuseen liittyen kolme eri artikkeliaihiota. Lopputulos voi kuitenkin olla yksi yhteinen tai vaikkapa viisi erillistä julkaisua.

Artikkelien teemat/työnimet:

1) Korkea-asteen opetussuunnitelmien työelämärelevanssi (artikkeliryhmän vetäjä Sanna Brauer TP4)

2) Työelämän asiantuntijuus opinnäytetöissä (artikkeliryhmän vetäjä Sanna Brauer TP4)

3) Hyväksi havaitut ja kehitteillä olevat käytännöt opettajien työelämäpedagogisen osaamisen vahvistamisessa (artikkeliryhmän vetäjä Arja Pakkala TP3)

Työpaketin numerosta huolimatta, on oleellista, että kunkin hankkeen käytänteet ja tutkimustulokset kirjataan teemaltaan osuvimman artikkeliryhmän tuotokseen.

Kaikkien organisaatioiden ei tarvitse osallistua kaikkien hankkeiden tuotosten kuvaamiseen, vaikka hankkeessa olisikin mukana useampi toimija.

Mukaan ohjattuun kirjoitusprosessiin pääset ilmoittamalla tietosi lomakkeella.

Ohjeita kirjoittamiseen löytyy täältä.

Tervetuloa mukaan!


Sanna Brauer
TP4 Projektipäällikkö 
Oulun Yliopisto/ KTK
sanna.brauer (at) oulu.fi  

Arja Pakkala
TP3 Projektipäällikkö
JAMK/ AOKK
arja.pakkala (at) jamk.fi 


Kuva: CC0