TYÖPEDA blogit

Tähän on koottu kaikki Työpeda-hankkeen blogikirjoitukset.

Työelämätaitojen oppimiseen tarvitaan uudenlaisia keinoja

Kun työnantajilta on tutkimuksissa kysytty, minkälaisia taitoja he työntekijöiltään odottavat, vastauksissa tulevat säännönmukaisesti esiin sosiaaliset taidot, ajattelutaidot, luovuus, innovatiivisuus ja ongelmanratkaisutaidot. Viime aikoina on alettu yhä enemmän puhua myös tietynlaisista ominaisuuksista kuten sinnikkyydestä ja rohkeudesta.

Mahdollisuus: 290000 luovaa opiskelijaa

Nopea kehitys tieteen ja teknologian alalla sekä tarve ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnista huolehtimiseen edellyttää monien työelämätaitojen oppimista jo opiskeluaikana. Tämä vaikuttaa korkeakouluopetuksen sisältöihin. Opetus ei voi keskittyä pelkästään yksilön substanssiosaamiseen; sen on pikemminkin tuettava kollektiivista oppimista, luovuutta ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa monitieteellisessä ympäristössä menettämättä kuitenkaan tietoon ja osaamiseen perustuvia juuriaan.