Videot

Työpeda-webinaari 12.3.2019

Tallenne Työpeda-webinaarista 12.3.2019. Kevään 2019 webinaarisarjassa esitellään hankkeen toimintaa ja tuloksia, ja se on suunnattu hanketoimijoiden lisäksi kaikille työelämäpedagogiikasta kiinnostuneille.

Yleisiä työelämätaitoja kehittävät pedagogiset käytännöt

Päivi Tynjälä ja Anne Virtanen kertovat, millaiset yliopisto-opetuksen pedagogiset käytännöt selittävät yksittäisten geneeristen työelämätaitojen oppimista. Video pohjautuu Teaching in Higher Education -lehdessä julkaistuun artikkeliin "Factors explaining the learning of generic skills: a study of university students' experiences".