Opinnäytetyö työelämätaitojen oppimisprosessina

Ilkka Väänänen ja Päivikki Lahtinen (LAMK) kirjoittavat Kreodi-lehdessä integratiivisen pedagogiikan malliin perustuvasta opinnäytetyöprosessin kehittämispilotista Työpeda-hankkeessa. Pilotin tavoitteena on tuottaa tiedonhankintaan ja -hallintaan liittyvä korkeakoulupedagogiikan toimintamalli, jossa yhdistyvät syvällinen ymmärrys, aktiivinen toimijuus ja monipuoliset taidot.

Artikkeli on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://www.kreodi.fi/en/32/Artikkelit/569.