Aalto Thesis: Opiskelijatiimi soveltaa osallistavaa viitekehystä kestävien kaupunkien kehittämisessä

Aalto Thesis -projektissa kahden maisteriopiskelijan tiimi ratkoi muuttuvan kaupungin haastetta Espoossa opinnäytetöidensä avulla. Kirjoituksessa kuvataan, miten keväällä 2020 käynnistyneen yhteistyöprojektin tulokset auttavat Espoon kaupunkisuunnittelukeskusta kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kirjoitus luettavissa kokonaisuudessaan täällä.

Työpeda-hankkeessa mukana oleva Aalto Thesis sai tunnustusta innovatiivisesta, monitieteisyyttä, työelämänäkökulmaa ja projektityöskentelyä yhdistävästä opinnäytetyöohjelmastaan yltämällä Hacking Higher Education Finland 2020 -kilpailun finaalikymmenikköön.