Työelämäläheisyys verkostotapaamisen keskusteluissa

Verkostojen rakentaminen näyttäytyy korkeakoulujen yhteistyössä yhtenä optimaalisena mahdollisuutena kehittää korkeakoulupedagogiikkaa. Leena Nikander (HAMK) kuvaa blogissaan käytännönläheisesti kahden hankkeen, TYÖPEDA ja KOPE-hankkeen järjestämässä tapaamisessa esiin tulleita näkökulmia työelämäläheisyyteen.