Työelämäopinnot tulevat — viekö mörkö neidon?

Miikka Pyykkönen (JYU / KUMU) kirjoittaa, kuinka monilla teoreettisesti ja perustutkimuksellisesti orientoituneilla aloilla työelämäosaaminen nähdään peikkona. Työelämäopinnot voivat kuitenkin auttaa opiskelijoita kohtaamaan muuttuvan työelämän haasteet ja edistää kestävän kehityksen tavoitteita.

"Työelämäopinnot voivat tarjota opiskelijalle työelämäkontakteja ja konkreettista kokemusta toimimisesta oikeissa työympäristöissä. Työelämäopintoja nyt kehitettäessä tulee miettiä, kuinka auttaa opiskelijaa valmistautumaan ”kovaan maailmaan” vieläkin monipuolisemmin. Työelämäopintojen tulisi auttaa reflektoimaan sitä, miten työelämässä sovelletaan yliopistossa opittua teoreettisanalyyttista osaamista ja kriittistä ajattelua. Opiskelijan on hyvä myös tuntea työelämän olosuhteet, rakenteet ja käytännöt sekä keinot, joilla niihin voi vaikuttaa yksin ja kollektiivisesti."

Lue Miikan blogikirjoitus kokonaisuudessaan täällä.