Työelämäpedagogiikka vahvistaa opiskelijoiden työelämävahvuuksia ja nopeuttaa siirtymistä työelämään

"Työelämäpedagogiikka on kaikkia niitä tapoja ja keinoja, joilla voidaan tukea opiskelijoiden oppimista koulutuksen ja työelämän rajapinnalla. Koska koulutusta ja oppimista tapahtuu yhä enemmän tuossa rajapinnalla tai työelämässä, on alettava kiinnittää huomiota yhä enemmän näissä konteksteissa tapahtuvaan oppimiseen ja sen tukemiseen."

Anne Virtasen (JYU) haastattelu Työpeda-hankkeen tiimoilta on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: https://taitocase.fi/5870/tyoelamapedagogiikka-vahvistaa-opiskelijoiden-tyoelamavahvuuksia-ja-nopeuttaa-siirtymista-tyoelamaan/