Työelämätaitojen oppimiseen tarvitaan uudenlaisia keinoja

Kun työnantajilta on tutkimuksissa kysytty, minkälaisia taitoja he työntekijöiltään odottavat, vastauksissa tulevat säännönmukaisesti esiin sosiaaliset taidot, ajattelutaidot, luovuus, innovatiivisuus ja ongelmanratkaisutaidot. Viime aikoina on alettu yhä enemmän puhua myös tietynlaisista ominaisuuksista kuten sinnikkyydestä ja rohkeudesta.

"Työelämätaitoja opitaan työelämässä, kuten harjoittelussa tai projekteissa, mutta niitä voidaan oppia myös kampuksella. Tähän tarvitaan monipuolista pedagogiikkaa."

Lue professori Päivi Tynjälän Tiedeblogi JYUnity-lehdestä (23.1.2019).