Työelämäyhteistyön haasteet ja positiiviset kokemukset ammattikorkeakouluopettajien työssä

Anne Virtanen, Maarit Virolainen, Hannu L. T. Heikkinen ja Päivi Tynjälä Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta kirjoittavat blogitekstissään ammattikorkeakouluopettajien kokemista haasteista työelämäyhteistyössä mutta myös siinä koetuista myönteisistä seikoista.

 

"Työelämäyhteistyön kehittäminen vaatii ammattikorkeakouluopettajilta moniottelijan asennetta – toisin sanoen monikanavaisuutta ja työelämäyhteistyön monitasoisuuden hahmottamista. Yhtäältä heidän tulee kehittää yhteistyöverkostoja enemmän tai vähemmän innovatiivisissa alueellisessa oppimisen ekosysteemissä ja huolehtia opetussuunnitelman ajantasaisuudesta kokonaisuutena yhteistyökumppaneiden kanssa. Toisaalta he ohjaavat opiskelijoiden oppimista erityyppisillä työelämäläheisillä jaksoilla siten, että tuloksena on korkeatasoista kehittyvää asiantuntijuutta. Lisämausteena tulevat työelämäkumppaneiden ja oman talon muuttuvat työmenetelmät, prosessit ja digialustat."

 

Lue Anne Virtasen, Maarit Virolaisen, Hannu L.T. Heikkisen ja Päivi Tynjälän kirjoitus työelämäyhteistyön haasteista ja positiivista kokemuksista ammattikorkeakouluopettajan työssä täältä: https://www.eamk.fi/fi/digipolytys/tyoelamayhteistyon-haasteet-ja-positiiviset-kokemukset-ammattikorkeakouluopettajien-tyossa/