Työharjoittelu, opintopisteet ja opiskelu yleensä — ei koulua vaan elämää varten

"Ammattikorkeakoulussa harjoitteluun liittyvä ohjaus kohdistuu pääasiassa jaksojen koordinointiin ja tarvittavien suoritusten varmistamiseen. Opiskelijan näkökulmasta harjoittelu on kuitenkin ainutkertainen oppimisen mahdollisuus ja sen sisällöllisenä tavoitteena on työelämätaidoissa kehittyminen ja oman ammattialan osaamisen syventäminen. Näiden tavoitteiden saavuttaminen jää pitkälti opiskelijan itseohjautuvuuden ja harjoittelupaikan tarjoamien mahdollisuuksien varaan."

Lue Henna Heinilän ja Catherine Métivierin kirjoitus työelämäpedagogisen otteen vahvistamisesta korkeakoulutuksessa kokonaisuudessaan täällä: https://esignals.haaga-helia.fi/2019/03/08/tyoharjoittelu-opintopisteet-ja-opiskelu-yleensa-ei-koulua-vaan-elamaa-varten/