Seminaarit

Menneet seminaarit: 

Työpeda-hankkeen loppuseminaari

Torstaina 3.12.2020 klo 9.00–13.30

Seminaarin tallenne on katsottavissa täällä: https://www.tyopeda.fi/videot/loppuseminaari 

Miten opiskelijoiden työelämätaitoja voidaan kehittää kampuksella tapahtuvassa opetuksessa? Miten työkokemusta voidaan opinnollistaa? Minkälaisia käytäntöjä on kehitetty työelämässä hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen? Millaisia välineitä on tarjolla opiskelijoiden uraohjaukseen? Miten opettajien työelämäpedagogista osaamista voidaan tukea? Miten työelämänäkökulmaa voisi vahvistaa opetussuunnitelmissa? Voisiko tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa kytkeä koulutukseen?

Työpeda-hankkeessa (2018–2020) on etsitty vastauksia näihin kysymyksiin. Hankkeen loppuseminaarissa ja sen yhteydessä julkaistavassa Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -kirjassa kuvataan tutkimusperustaiseen kehittämistyöhön pohjautuvia työelämäpedagogisia käytänteitä ja toimintamalleja. Seminaarissa kuullaan lisäksi niin korkeakoulutuksen asiantuntijoiden, työelämän kuin opiskelijoiden edustajien näkemyksiä työelämäpedagogiikan kehittämisestä. Seminaari on tarjoaa virikkeitä koulutuksen ja työelämän yhteistyöhön eri näkökulmista, ja se on avoin kaikille korkeakoulutuksen kehittämistoiminnasta kiinnostuneille.

 

Ohjelma ja aikataulu (lataa .pdf-muodossa)

klo 9.00–11.00 AAMUPÄIVÄN SESSIO

klo 09.00–09.15 Tervetuloa — Jouni Helin ja Päivi Tynjälä, JYU

klo 09.15–09.55 Osaamisen tunnistamisen uudet digitaaliset ratkaisut — Timo Sinivuori, KT, johtaja, Nuorisoalan osaamiskeskus Kentauri

klo 09.55–10.00 Tauko (5min)

klo 10.00–10.45 Työpeda -talk show, juontajana Päivi Tynjälä, JYU

 • Antti Pellinen, Vesratio Oy
 • Elina Iloranta, Haaga-Helia AMK
 • Johanna Pohjonen, SYL
 • Oona Löytänen, SAMOK

klo 10.45–11.00 Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -kirjan julkistus, Anne Virtanen, JYU

----

klo 11.00–12.00 Tauko (60min)

-----

klo 12.00–12.45 RINNAKKAISSESSIOT (huom. erilliset linkit)

Rinnakkaisessioiden tarkemmat ohjelmakuvaukset löytyvät alta. Ilmoittautuessa kysytään mihin rinnakkaissessioon aiot ensisijaisesti osallistua, mutta voit halutessasi vierailla myös muissa sessioissa. Sessioiden teemat pohjautuvat Työpeda-hankkeen työpaketteihin 2–5:

 • Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen
 • Työelämäpedagogisen tuen ja ohjauksen monet muodot
 • Työelämänäkökulma opetussuunnitelmissa
 • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan monet näkökulmat

--

klo 12.45–13.00 Tauko (15min)

--

klo 13.00–13.30 YHTEENVETO JA KIITOKSET

Jouni Helin ja Päivi Tynjälä, JYU

  

Rinnakkaissessioiden (klo 12.00–12.45) ohjelmakuvaukset

OPISKELIJOIDEN TYÖELÄMÄVALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN

klo 12.00–12.45

Kuvaus: Tutustuthan etukäteen hankkeen työpaketin 2 tuloksia kuvaaviin 3 minuutin Pecha Kucha -videoihin: https://www.tyopeda.fi/videot/pechakuchat. Kimmo Mäki ja Merja Alanko-Turunen fasilitoivat katsottujen Pecha Kuchien pohjalta kysymyksin: Mitä olemme saavuttaneet suhteessa tavoitteeseen? Miten saavutuksemme elää jatkossa? Lisäksi Oppiva asiantuntija, asiantuntijaksi oppiva -kirjan julkistaminen – Kimmo Mäki esittelee.

 

TYÖELÄMÄPEDAGOGISEN TUEN JA OHJAUKSEN MONET MUODOT

klo 12.00–12.45

Kuvaus: Kutsumme sinut teemasessioon Työelämäpedagogisen tuen ja ohjauksen monet muodot. Voit tulla mukaan avoimin mielin kuuntelemaan ja rakentamaan yhteistä ajattelua työelämäpedagogisesta tuesta ja ohjauksesta. Session aikana kootaan oppeja ja oivalluksia kehitetyistä monimuotoisista malleista ja pidetään syventävä työelämäpedagogisen tuen ja ohjauksen ytimeen tähtäävä dialogisessio. 

Tervetuloa työelämäpedagogisen tuen ja ohjauksen äärelle

Dialogin fasilitoijana toimii työpaketin koordinaattori Arja Pakkala/JAMK

Millä uusilla muodoilla olemme kehittäneet työelämäpedagogista tukea ja ohjausta?

Vertaismentorointi, Teppo Karapalo/JAMK

Flippaus ja työelämäpedagogiikka, Sanna Väisänen/ISY

Akateemisten asiantuntijataitojen malli, Tarja Tuononen/HY

Open TE-pedagogiset osaamisalueet, Kati Korento/OAMK

Uraohjaustyökalu kudin.fi, Nadja Marjomaa/ISY

 

TYÖELÄMÄNÄKÖKULMA OPETUSSUUNNITELMISSA

klo 12.00–12.45

Kuvaus: Työpaketti 4 järjestää rinnakkaissession paneelikeskusteluna, jossa tavoitteena on  integratiivisen pedagogiikan mallin mukaisesti edetä kohti synteesiä työelämänäkökulmaa kehittävästä opetussuunnitelmatyöstä. Toteutus ei ole aivan perinteinen, sillä keskustelun pohjana olevat osatoteutusten materiaalit kootaan yhteiseen Padletiin, johon sekä keskustelijat että osallistujat tutustuvat etukäteen. Flippaamalla pilottien esittelyn, toivomme pääsevämme rinnakkaissessiossa uudelle tasolle ja nostamaan jatkokehitysideat keskusteluun. Flipatun paneelikeskustelun vetää Maarit Virolainen (JYU), ja panelisteina toimivat

 • Yliopettaja Iiris Happo, Oamk Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Opettajankoulutusfoorumi
 • Työelämäprofessori Juha Lipponen, Aalto yliopisto 
 • Apulaisprofessori Ilkka Ratinen, Lapin yliopisto  
 • Anne Kallio, tutkija, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, Otus sr
 • Mikko Vieltojärvi, Elinkeinoelämän keskusliitto
 • Riina Ruus-Prato, Aalto Thesis -opiskelija

 

TUTKIMUS-, KEHITTÄMIS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN MONET NÄKÖKULMAT

klo 12.00–12.45

Kuvaus:

Kommentaattori: video toiminnasta samaan aikaan selostettuna livenä (JAMK)

Opiskelija: opiskelija kertoo kokemuksistaan kurssilla (JYU)

Monitoimijuusmalli: video yksilölähtöisestä tilaaja-tuottaja -mallista yhteisölliseen työelämäyhteistyöhön (LAB)

Paikka: live-esittely moottoripyöräpajalta (LUT)

Ohjaaja: videoklippi cSHcoolista ja ohjaajien haastatteluja (HAMK)

________________________________________________________________________________________

Työpaketti 2: Työpeda-seminaari 

Aika: 28.10.2020 

Työpaketin 2 toimijoille suunnattu Työpeda-webinaari järjestetään 28.10.2010 

Aikataulu: 

Aika

Teema 

Klo 9.40–10.00

Tekninen check 

Klo 10.00–10.10

Tervetuloa! Kimmo & Camilla

Klo 10.10–10.40

Korkeakouluopettajan puheenvuoro työelämäläheisyydestä (Kati

Selvenius)

Klo 10.40–11.10

Alumnipuheenvuoro: työelämäverkostojen vaikuttavuus (Elina Sagne-Ollikainen)

Klo 11.10–11.40 

Demola: Korkeakoulun ja työelämän yhteistyö

Klo 11.40–12.10

TAUKO

Klo 12.10–12.50

Vertaisarviointi (Annica ja Camilla) 

Klo 12.50–13.00

Kiitokset ja joulukuun seminaarin valmistautuminen ja arviointi

 

Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja ennakkoon valmistautumisesta löytyy täältä.

Vertaisparit/sparrausryhmät:

I JAMK - Itä-Suomen yliopisto - Helsingin yliopisto

II Arcada- Turun yliopisto

III Haaga-Helia – Jyväskylän yliopisto

Tämä seminaari on tarkoitettu työpaketti 2:n toimijoille. 

_________________________________________________________________________________________

Seminaari 7.11.2019

Syyslukukauden 2019 Työpeda-seminaarin kantavana teemana oli neljän vuonna 2019 päättyvän korkeakoulutuksen kehittämishankkeen, eAMK:in, KOPE:n, OHO!:n ja Toteemin terveiset Työpedalle ja muille vuonna 2020 toimintaansa jatkaville korkeakoulutuksen kehittämishankkeille. Paneelikeskustelussa käsiteltiin niin hankkeissa saavutettuja tuloksia, hanketyön prosesseja kuin kehittämistyön jatkuvuutta. Hankkeiden kehittämistyöhön ja tuloksiin oli mahdollista tutustua myös iltapäivän tuotostorilla.

Paneelikeskustelun tallenne on katsottavissa täällä: 

https://www.tyopeda.fi/videot/tyopeda-seminaari-7-11-2019

 

TYÖPEDA-SEMINAARI

Aika: Torstaina 7.11.2019, klo 12.00–14.45

Paikka: Ruusupuisto, Jyväskylän yliopisto (Alvar Aallon katu 9, 40600 Jyväskylä)

Alustava ohjelma:

Klo 12.00 – 13.30 Vuonna 2019 päättyvien kehittämishankkeiden terveiset Työpeda-hankkeelle. Puheenvuorot ja panelistit:

 • Hanna Alaniska (KOPE)
 • Hannu Ikonen (eAMK)
 • Ulla Klemola (OHO!)
 • Hannu Kotila (Toteemi)
 • Paneelin vetäjänä toimii Päivi Tynjälä (Työpeda)

Klo 13.30 – 13.45 Mitä seuraavaksi korkeakoulutuksen kehittämisen saralla? Aija Töytäri, OKM 

Klo 13.45 – 14.45 Kahvit ja tuotostori: eAMK, KOPE, OHO!, Toteemi ja Työpeda -hankkeet

Klo 14.45 alkaen: Työpakettikohtaiset tapaamiset (Työpeda-hankkeen toimijat)