Työ, oppiminen ja koulutus

Tallenne Päivi Tynjälän ja Anne Virtasen "Työ, oppiminen ja koulutus" -verkkoluennosta LAB-ammattikorkeakoulu 28.9.2020.

Sisältö

00:00:00 Päivi Tynjälä: Alkusanat

00:00:50 Anne Virtanen: Opiskelijan oppimiseen työpaikalla vaikuttavia tekijöitä selvittämässä Virtanen, A., Tynjälä, P. & Eteläpelto, A. 2014. Factors promoting vocational students’ learning at work: Study on student experiences. Journal of Education and Work 27 (1), 43–70. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/1...

00:13:47 Päivi Tynjälä: Opiskelijan työpaikalla oppimisen kokonaismalli – teoreettinen osa Tynjälä, P., Virtanen, A., Heikkinen, H. L. T. & Virolainen, M. 2020. Learning at the interface of higher education and work: Experiences of students, teachers and workplaces. Teoksessa E. Kyndt, S. Beausaert & I. Zitting (toim.) Designing for connectivity between education and work: Principles and practices. Hyväksytty julkaistavaksi.

00:25:38 Anne Virtanen: Opiskelijan työpaikalla oppimisen kokonaismallia hyödyntävän tutkimuksen tulokset Tynjälä, P., Virtanen, A., Heikkinen, H. L. T. & Virolainen, M. 2020. Learning at the interface of higher education and work: Experiences of students, teachers and workplaces. Teoksessa E. Kyndt, S. Beausaert & I. Zitting (toim.) Designing for connectivity between education and work: Principles and practices. Hyväksytty julkaistavaksi.

00:56:00 Päivi Tynjälä: Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -hankkeen loppuseminaari ja kirja