Integratiivinen pedagogiikka

Päivi Tynjälä (JYU) luennoi integratiivisen pedagogiikan mallista.