TP2: Työelämää korkeakouluun ja pedagogiikkaa työelämään - partneriyritysten edustajat oppimisen orkestroijina

Merja Alanko-Turunen Haaga-Helia Ammatillisesta opettajakorkeakoulusta kertoo Työpeda-hankkeen työpaketti 2:n pilotista, jossa pyrittiin tiivistämään yrityselämän ja ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä uudenlaisin keinoin.