TP3: Akateemisten asiantuntijataitojen integroimisen tukeminen koulutusohjelma- ja kurssitasolla

Työpeda-hankkeen työpaketti 3:n parissa työskennelleet Heidi Hyytinen ja Auli Toom Helsingin yliopistosta kertovat akateemisten asiantuntijataitojen integroimisen tukemisesta koulutusohjelma- ja kurssitasolla.