TP4: Tulevaisuuden työelämäosaaminen opetussuunnitelmissa. Case: Restonomi-tutkinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa

Siru Lehto ja Karoliina Väisänen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta kertovat esimerkkitapauksen kautta, miten tulevaisuuden työelämäosaaminen voitaisiin huomioida opetussuunnitelmissa.