Videot

ABC-työkalu välineenä OPS-työssä

Jyväskylän yliopiston Kulttuurit ja yhteisöt muuttuvassa maailmassa -tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaa uudistetaan työelämälähtöisempään suuntaan ja avuksi OPS-työskentelyyn otettiin ABC-työkalu (Arena Blended Connected Learning Design). Katso oheiselta videolta, miten ABC-työkalua voidaan käyttää opetussuunnitelmia uudistettaessa ja miten se onnistui KUMU:n kohdalla.

Työpeda-webinaari 15.5.2020

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa -webinaari tarjoaa korkeakouluopettajille ja muille käytännön tason toimijoille toimintamalleja ja näkökulmia työelämänäkökulman integroimiseksi koulutukseen. Puheenvuoroissa käsitellään kattavasti Työpeda-hankkeen keskeisiä teemoja, eli opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistamista, opettajien työelämäpedagogisen osaamisen kehittämistä, työelämänäkökulmaa opetussuunnitelmissa sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) koulutuksessa.

Työpeda-seminaari 7.11.2019

Syksyllä 2019 järjestetyn Työpeda-seminaarin paneelikeskustelussa käsiteltiin niin korkeakoulutuksen kehittämishankkeissa saavutettuja tuloksia, hanketyön prosesseja kuin kehittämistyön jatkuvuutta. Mukana Työpeda-hankkeen lisäksi eAMK, KOPE, OHO! ja Toteemi -hankkeet.

Työpeda-seminaari 11.6.2019

Kesäkuussa 2019 järjestetty Työpeda-seminaari rakentui osaamisperustaisuuden ympärille. Katso ohesta tallenteet kaikista puheenvuoroista: Päivi Tynjälä (JYU), Annica Isacsson (HH) & Camilla Wikström-Grotell (ARC), Leila Niemi-Murola (HY), Eeva Pyörälä (HY) ja Hannu Heikkinen (JYU).

Työpeda-webinaari 12.3.2019

Tallenne Työpeda-webinaarista 12.3.2019. Kevään 2019 webinaarisarjassa esitellään hankkeen toimintaa ja tuloksia, ja se on suunnattu hanketoimijoiden lisäksi kaikille työelämäpedagogiikasta kiinnostuneille.

Yleisiä työelämätaitoja kehittävät pedagogiset käytännöt

Päivi Tynjälä ja Anne Virtanen kertovat, millaiset yliopisto-opetuksen pedagogiset käytännöt selittävät yksittäisten geneeristen työelämätaitojen oppimista. Video pohjautuu Teaching in Higher Education -lehdessä julkaistuun artikkeliin "Factors explaining the learning of generic skills: a study of university students' experiences".